Google chấp nhận kiểm duyệt để trở lại Trung QuốcKinh doanh

Dịch vụ tìm kiếm hàng đầu thế giới phát triển phiên bản tùy, đáp ứng đòi hỏi kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc để được hoạt động tại đây.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply