Google, Apple cấm ứng dụng đào tiền ảoKinh doanh

Các ứng dụng liên quan đến tiền ảo và đào tiền ảo trên Google Play Store và Apple App Store bị ngăn chặn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply