Góc nhìn: Tăng thu thuế và phí có đang vượt quá nguồn lực kinh tế?Kinh doanh

Những năm gần đây, mức tăng trưởng về thuế và phí so với tăng trưởng GDP tương đối lớn, điều này cho thấy việc thu thuế và phí có dấu hiệu vượt quá nguồn lực của nền kinh tế.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply