Go-Viet Bắc tiến không thành công: Chiến dịch kháng cự của Grab đã thắng lợi ở mặt trận thủ đô?Kinh doanh

Thay vì cái không khí hừng hực đâu đâu cũng là màu áo đỏ rực rỡ của Go-Viet tại TP.HCM, lâu lắm đường phố Hà Nội mới xẹt qua bóng áo đỏ của Go-Viet.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply