Gỗ Trường Thành (TTF) hoàn tất phát hành 95,6 triệu cổ phần hoán đổi, thu ròng 300 tỷ đồngKinh doanh

Gỗ Trường Thành (TTF) hoàn tất phát hành 95,6 triệu cổ phần hoán đổi, thu ròng 300 tỷ đồngTổng thu ròng từ đợt chào bán đạt 300 tỷ đồng. Sau phát hành, Gỗ Trường Thành (TTF) sẽ tăng vốn lên 3.146 tỷ đồng và lượng cổ phiếu mới phát hành chiếm 46,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply