Gỗ Trường Thành lỗ luỹ kế hơn 1.900 tỷ đồngKinh doanh

Quý II/2018, TTF tiếp tục điệp khúc kinh doanh lỗ 565 tỷ đồng do bán hàng dưới giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10 lần lên 398 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply