Gỗ Trường Thành gần âm hết vốn điều lệ: Một cá nhân miễn toàn bộ lãi vay và giảm nợ gần 200 tỷ đồngKinh doanh

Gỗ Trường Thành gần âm hết vốn điều lệ: Một cá nhân miễn toàn bộ lãi vay và giảm nợ gần 200 tỷ đồngGỗ Trường Thành cho rằng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số dư tài khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn có tổng số tiền là 1.032 tỷ đồng. Đồng thời Ban giám đốc đã thu xếp được nguồn tiền để thanh toán khoản vay ngân hàng đã quá hạn nên dù lỗ lũy kế gần hết vốn điều lệ công ty vẫn có cơ sở hoạt động liên tục.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply