Giồng Trôm có 12/22 xã, thị trấn có tả heo Châu PhiKinh doanh

Giồng Trôm có 12/22 xã, thị trấn có tả heo Châu PhiHuyện Giồng Trôm (Bến Tre) có 2.115 hộ chăn nuôi heo với tổng đàn 84.400 con.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply