Giống cây trồng Miền Nam (SSC) sắp tạm ứng cổ tức 20% bằng tiềnKinh doanh

Số tiền dự chi cho đợt tạm ứng này khoảng 27 tỷ đồng. CTCP Giống cây trồng Trung Ương sẽ nhận được hơn 25 tỷ đồng cổ tức nhờ sở hữu 93,7% vốn tại SSC.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply