Giàu không khó, Sang mới khó: Muốn làm người sang, trước hết phải là người tử tế!Kinh doanh

Giàu không khó, Sang mới khó: Muốn làm người sang, trước hết phải là người tử tế!Bìm là một loại cây yếu đuối, chờ “giậu đổ” thì mới dám leo lên. Đạp người đã ngã ngựa là cách hành xử tiểu nhân.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply