Giáo sư Đại học MIT: Vành đai và Con đường có thể trở thành cái bẫy cho chính Trung Quốc?Kinh doanh

Giáo sư Đại học MIT: Vành đai và Con đường có thể trở thành cái bẫy cho chính Trung Quốc?Bởi một số quốc gia thành viên của sáng kiến này đều gặp vấn đề về kinh tế, quản trị và thiếu những yêu cầu cơ bản để thúc đẩy tăng trưởng, nên rất có thể chính Trung Quốc mới là quốc gia phải gánh chịu hậu quả.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply