Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Chủ trương tốt nhưng… chưa đủKinh doanh

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Chủ trương tốt nhưng... chưa đủNgoài việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cần gia tăng những giải pháp hỗ trợ để nâng cao năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply