Giảm giá VND để hỗ trợ xuất khẩu: Nên hay không?Kinh doanh

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần theo một chính sách tỷ giá mềm dẻo, tức là nên giảm giá đồng VND so với USD nhưng không giảm mạnh như CNY để hỗ trợ xuất khẩu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply