Giải pháp Fintech từ góc nhìn của tập đoàn NICEKinh doanh

Giải pháp Fintech từ góc nhìn của tập đoàn NICENgày 6 tháng 12 vừa qua, công ty NICE Information Service – cung cấp dịch vụ thông tin và xếp hạng tín dụng tại Hàn Quốc và công ty TNHH Thông tin NICE Việt Nam thuộc tập đoàn NICE đã kết hợp tổ chức hội thảo với chủ đề ‘Big data & Machine Learning-Financial Market Leading Solution of NICE ’ tại thành phố Hồ Chí Minh.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply