Giải cứu các dự án thua lỗ ngành Công thương: Vẫn vướng đủ thứKinh doanh

Theo đánh giá, việc huy động vốn sản xuất kinh doanh ở một số dự án, doanh nghiệp còn vướng mắc, rất cần có sự đồng hành, chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng cho vay.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply