Giấc mơ dùng bitcoin để thanh toán sắp tan?Kinh doanh

Mức sử dụng bitcoin trong thanh toán thương mại giảm đáng kể trong năm 2018, ngay cả khi đồng mã hóa phổ biến nhất thế giới đạt một trong các tính năng cơ bản của bất kỳ loại tiền tệ nào: sự ổn định.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply