Giá vốn tăng cao, Thép Pomina bất ngờ báo lỗ 84 tỷ đồng quý 1/2019Kinh doanh

Giá vốn tăng cao, Thép Pomina bất ngờ báo lỗ 84 tỷ đồng quý 1/2019Trong khi quý 1/2018 Thép Pomina báo lãi sau thuế 209 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply