Giá vốn, chi phí cao bào mòn lợi nhuận các doanh nghiệp dượcKinh doanh

Giá vốn cao cùng với việc chi phí bị đội lên khiến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp lớn ngành dược bị bào mòn rõ rệt.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply