Giá vàng không ngừng tăng sau khi vượt 1.300USD/ounceKinh doanh

Tất cả những yếu tố bất ổn chính trị kết hợp với buổi họp của Fed, tạo ra môi trường không thuận lợi cho giá vàng, tính từ đầu tháng đến nay, giá vàng tăng được hơn 1%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply