Giá tạo đáy lịch sử, ông Đặng Thành Tâm đã mua 10 triệu cổ phiếu ITAKinh doanh

Với vùng giá 2.300 đồng/cổ phiếu, vùng giá lịch sử kể từ khi chào sàn, ông Tâm đã chi khoảng 23 tỷ để nâng tỷ lệ sở hữu tại Tân Tạo.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply