Giá lên, 1.000 tấn mực khô ở Quảng Nam thoát cảnh ứ đọngKinh doanh

Giá lên, 1.000 tấn mực khô ở Quảng Nam thoát cảnh ứ đọngGiá tăng sau một khoảng thời gian dài rớt thê thảm, hơn 1.000 tấn mực khô ở tỉnh Quảng Nam đã được “giải phóng”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply