Giá cổ phiếu cơ sở của CW sẽ biến động như thế nào?Kinh doanh

Giá cổ phiếu cơ sở của CW sẽ biến động như thế nào?Đa số các chuyên gia đều cho rằng việc mua cổ phiếu hedging của các CTCK ít tác động tới giá cổ phiếu cơ sở.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply