Gelex lên kế hoạch lãi 1.380 tỷ đồng năm 2019, tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực BĐS Khu công nghiệpKinh doanh

Gelex lên kế hoạch lãi 1.380 tỷ đồng năm 2019, tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực BĐS Khu công nghiệpNăm 2019 dự kiến sẽ còn nhiều đột biến trong hoạt động kinh doanh của GELEX khi Nhà máy Thủy điện Canan 1 đi vào hoạt động, dự án Điện mặt trời Ninh Thuận hoàn thành vào tháng 5/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply