GAS: Từ ngày 1/12 ông Phan Quốc Nghĩa tạm thời làm nhiệm vụ chủ tịch Hội đồng quản trịKinh doanh

Ông Lê Như Linh sẽ thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT GAS để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam từ ngày 1/12/2018. Tạm thời ông Phan Quốc Nghĩa sẽ thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT cho đến khi GAS có Chủ tịch mới.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply