Gạo tiếp tục rớt giáKinh doanh

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo ước đạt 2,83 triệu tấn và đạt giá trị 1,21 tỷ USD, giảm 4% về khối lượng và giảm 20,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply