Gang thép Thái Nguyên (Tisco) tự nhận định tình hình tài chính cực kỳ khó khăn, nguy cơ phá sản đang hiện hữuKinh doanh

Gang thép Thái Nguyên (Tisco) tự nhận định tình hình tài chính cực kỳ khó khăn, nguy cơ phá sản đang hiện hữuTheo số liệu của Ban kiểm soát, khả năng thanh toán hiện hành của công ty năm 2018 bằng 0,7 lần cho thấy công ty đang trong tình trạng tài chính đặc biệt khó khăn, có khả năng không hoàn thành các khoản nợ khi đến hạn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply