Gần nửa triệu thuê bao di động đã rời mạngKinh doanh

Gần nửa triệu thuê bao di động đã rời mạngSau hơn nửa năm thực hiện chính sách chuyển mạng giữ nguyên số (MNP), Việt Nam đã có gần nửa triệu thuê bao thực hiện chuyển mạng thành công…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply