Gần 91.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: Có bất thường?Kinh doanh

Gần 91.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: Có bất thường?Năm 2018 là năm có kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới nhưng cũng là năm đạt kỷ lục về lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply