Formosa tiếp tục kế hoạch mở rộng tại Việt Nam, không bị ảnh hưởng bởi thuế từ ông TrumpKinh doanh

Formosa tiếp tục kế hoạch mở rộng tại Việt Nam, không bị ảnh hưởng bởi thuế từ ông TrumpNikkei đánh giá Việt Nam hiện đang là quốc gia có thể ảnh hưởng đến giá thép trên toàn khu vực.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply