Ford Việt Nam triệu hồi gần 1.400 xe Transit sửa lỗi khí thảiKinh doanh

Ford Việt Nam triệu hồi gần 1.400 xe Transit sửa lỗi khí thảiFord Việt Nam vừa công bố đợt triệu hồi đối với 1.370 xe Ford Transit, được sản xuất tại nhà máy tại Hải Dương từ ngày 22/10/2016 – 26/4/2017 để cập nhật phần mềm hiệu chỉnh cho PCM.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply