FE Credit lập tiêu chuẩn mới về quản trị rủi roKinh doanh

FE Credit lập tiêu chuẩn mới về quản trị rủi roFE Credit tiếp tục góp phần không nhỏ trong kết quả kinh doanh của VPBank năm 2018, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn quản trị rủi ro mới để giữ nợ xấu trong biên độ hợp lý.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply