Facebook vừa có icon hoàn toàn mới, bạn đã thấy điều bất ngờ đó chưa?Kinh doanh

Facebook vừa có icon hoàn toàn mới, bạn đã thấy điều bất ngờ đó chưa?Icon màu xanh đại dương quen thuộc của Facebook đã được thay thành màu xanh da trời.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply