Facebook mời nhiều tổ chức tài chính tham gia MessengerKinh doanh

Hãng mạng xã hội đang mời nhiều ngân hàng tham gia Messenger hơn, mang theo cả thông tin tài chính của người tiêu dùng.
 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply