Facebook dừng nhận dạng khuôn mặt tự độngKinh doanh

Facebook cho phép tùy chọn tắt hoặc bật tính năng nhận dạng khuôn mặt từ ngày 4/9, thay vì mặc định bật như trước đây.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply