Facebook chính là vấn đề lớn nhất của đồng LibraKinh doanh

Đồng tiền ảo của Facebook đang tạo ra một viễn cảnh mọi người dùng trên thế giới có một công cụ thanh toán hiệu quả. Nhưng điều cản trở đồng tiền này lại là tổ chức sáng lập.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply