Eximbank giảm mạnh chi phí dự phòng đẩy lợi nhuận tăng vọt 1,4 lần trong 9 thángKinh doanh

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm nay của Eximbank đạt 1.136 tỷ đồng, tăng vọt 1,4 lần so với cùng kỳ 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply