Eximbank giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 tăng vọt 120%Kinh doanh

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank (mã EIB) vừa có giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế (LNST) 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét thay đổi so với cùng kỳ 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply