EVN đã lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại các Tổng công ty phát điệnKinh doanh

EVN đã lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại các Tổng công ty phát điện“Sau 2 năm hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, Tập đoàn sẽ lập phương án thoái toàn bộ vốn tại các Tổng công ty Phát điện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply