EVFTA sẽ tác động thế nào đến ngành dệt may, thủy sản, gỗ Việt Nam?Kinh doanh

EVFTA sẽ tác động thế nào đến ngành dệt may, thủy sản, gỗ Việt Nam?Việc ký hiệp định EVFTA sẽ là động lực giúp các doanh nghiệp có thể chủ động thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang các nước thuộc nhóm EU. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng lên các nhóm ngành nói chung và các cổ phiếu nói riêng sẽ có tính phân hóa rõ rệt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply