EU xóa thuế cho hàng Việt: Ngành nào hưởng lợi?Kinh doanh

EU xóa thuế cho hàng Việt: Ngành nào hưởng lợi?Sau bảy năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply