Enterprise Asia vinh danh các Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam Xuất Sắc châu Á năm 2019Kinh doanh

Enterprise Asia vinh danh các Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam Xuất Sắc châu Á năm 2019Với sứ mệnh thúc đẩy kinh doanh bền vững khắp Châu Á, ngày 10/10/2019, Enterprise Asia đã công nhận 26 Doanh nghiệp và Doanh Nhân nhận giải thưởng Kinh doanh xuất sắc châu Á năm 2019 (Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2019- APEA 2019).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply