DXG: Quý II lãi ròng đạt 249 tỷ đồng, tăng trưởng 119,1%Kinh doanh

Lũy kế 6 tháng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ 556,4 tỷ đồng, hoàn thành 46,37% kế hoạch 2019 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply