Đường sắt đô thị số 1 Hà Nội đội vốn gấp đôi, lên 3,5 tỷ USDKinh doanh

Xin điều chỉnh vốn lên 3,5 tỷ USD, Bộ GTVT cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ liên quan xem xét cơ chế tài chính để thực hiện dự án đường sắt đô thị số 1 tại Hà Nội.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply