Đường sắt Cát Linh-Hà Đông tiếp tục “thất hứa” người dân Thủ đô?Kinh doanh

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông tiếp tục “thất hứa” người dân Thủ đô?Dù đã thất hứa “năm lần, bảy lượt”, đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông tiếp tục lỗi hẹn với người dân Thủ đô.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply