Ðường sắt Cát Linh-Hà Ðông “thất hứa” lần thứ 10: Trách nhiệm của ai?Kinh doanh

Dù dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông “thất hứa” lần thứ 10, mịt mờ ngày về đích. Nhưng đến nay chưa thấy tổ chức hay cá nhân nào bị xử lý.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply