Đường Quảng Ngãi sẽ bán điện?Kinh doanh

Đường Quảng Ngãi sẽ bán điện?Lộ trình tăng giá điện đang được triển khai đến năm 2020 sẽ tăng lên từ 8-9 cent/kWh, đây sẽ là động lực hỗ trợ cho Đường Quảng Ngãi (QNS) không chỉ giảm giá thành sản xuất đường, mà còn có nguồn thu khi bán điện ra bên ngoài.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply