Đứng trước bệnh tật thì đẳng cấp, sự giàu có, địa vị… đều không có tác dụng: Chỉ những người từng khóc to ở bệnh viện mới hiểu rõ hai từ Sức KhỏeKinh doanh

Đứng trước bệnh tật thì đẳng cấp, sự giàu có, địa vị... đều không có tác dụng: Chỉ những người từng khóc to ở bệnh viện mới hiểu rõ hai từ Sức KhỏeGiữ gìn sức khỏe bản thân cũng là một loại trách nhiệm, đừng để đến khi nằm trong phòng ICU rồi mới hối hận vì nhiều thứ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply