Đừng trông đợi đổi đời nếu bạn còn chưa chịu thay đổi điều bạn làm mỗi ngàyKinh doanh

Đừng trông đợi đổi đời nếu bạn còn chưa chịu thay đổi điều bạn làm mỗi ngàySức mạnh để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn được chứa đựng trong khoảnh khắc hiện tại: Bạn tạo ra tương lai tốt đẹp bằng cách tạo nên hiện tại tốt đẹp.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply