Dựng rạp hiếu, hỉ ngoài đường có vi phạm luật?Kinh doanh

Dựng rạp hiếu, hỉ ngoài đường có vi phạm luật?Theo quy định, người dân không được sử dụng lòng đường để dựng rạp khi nhà có đám.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply