Đừng để du lịch như cái lòng mángKinh doanh

Đừng để du lịch như cái lòng mángCần quy hoạch lại sản phẩm du lịch nếu không muốn du lịch giống như lòng máng, khách vào rồi trôi tuột đi mà không thẩm thấu vào nền kinh tế và người dân địa phương.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply